Thế nào Tam Sát và cách hóa giải Đại Kỵ - Tam Sát!!!

tam sat hinh

Trong phong thủy lấy hướng phạm tam sát là đại kỵ.

Câu quyết đã nói :

Dần, Ngọ, Tuất: Sát Bắc. Thân, Tý, Thìn: Sát Nam.

Hợi, Mẹo, Mùi: Sát Tây. Tỵ, Dậu, Sửu: Sát Đông.

Dần, Ngọ, Tuất hợp Hỏa cục, hòa vượng ở phương Nam, phương Bắc (Hợi, Tý, Sửu) và sự xung của nó là tam sát (Hợi là kiếp sát, Tý là tai sát, Sửu là tuế sát, Tuế sát cũng gọi là mộ khố sát).

Thân, Tý, Thìn hợp Thủy cục, thủy vượng ở phương Bắc, phương Nam (Tỵ, Ngọ, Mùi) và sự xung của nó là tam sát (Tỵ là kiếp sát, Ngọ là tai sát, Mùi là tuế sát).

Hợi, Mẹo, Mùi hợp Mộc cục,mộc vượng ở phương Đông, phương Tây (Thân, Dậu, Tuất) và sự xung của nó là tam sát (Thân là kiếp sát, Dậu là tai sát, Tuất là tuế sát).

Tỵ, Dậu, Sửu hợp Kim cục, kim vượng ở phương Tây, phương Đông (Dần, Mẹo, Thìn) và sự xung của nó là tam sát (Dần là kiếp sát, Mảo là tai sát, Thìn là tuế sát).
Lấy năm mà nói như năm Dần, Ngọ, Tuất, Bắc phương đều nói là năm tam sát. Năm tam sát ở hướng không thể tọa. Tọa tam sát tức tọa sát, đại kỵ: Năm, tháng, ngày, giờ Dần, Ngọ, Tuất, đều kỵ tu tạo ở Bắc phương. Các phương khác cứ thế mà suy ra.

Như vậy tam sát là tên gọi chung của kiếp sát, tai sát và tuế sát, mỗi năm chiếm ba hướng tuyệt, thai và dưỡng là tam hạp của ngủ hành.

Ví dụ: Năm nay là năm TÝ, theo câu quyết: Thân, Tý, Thìn: Sát Nam. Có nghĩa là nhà ta ở hướng Nam là phạm phải tam sát.

Nếu gặp phải tam sát, người nhà mắc nhiều bệnh, gặp hạn. Phương pháp hóa giải là đặt 3 con Kỳ lân hoặc 3 con Sư tử, 3 con Tỳ Hưu. Đầu Kỳ lân hoặc Sư tử, Tỳ Hưu hướng ra ngoài cửa, muốn ngăn ngừa tam sát, ta phải xếp liền 3 con Kỳ lân hoặc 3 con Sư tử,  3 con Tỳ Hưu cùng một chổ.

 Về chất liệu của Kỳ lân hoặc Sư tử, Tỳ Hưu, thì bằng đá, ngọc, gốm, sứ hay kim loại đều sử dụng được.

Chú ý: Muốn hóa giải thì phải được tư vấn và điểm nhãn các con vật nếu mua về đặt thì chỉ là vật trang trí mà còn có thể bị hại nhiều hơn.

Chuyên gia phong thủy An Lộc Vượng