Đại huyền không phân tích về âm trạch

mohuyenkhong

Đại Huyền Không Phong Thủy là một bộ môn bí truyền rất lâu, đến cuối đời nhà Minh đầu đời nhà Thanh tức cùng thời đại với Tưởng Đại Hồng Tiên sinh thì mới có Triệu Liên Thành là người truyền dạy bộ môn này. Sau này học trò của ông viết thành sách là bộ “Nguyên Không Pháp Giám” trong đó nêu rất kỹ các Nguyên Lý của Học Phái này. Tuy nhiên do sách viết theo lối cổ văn, lại rất vắn tắt nên người đọc nếu chẳng thể kiên trì thì khó mà khám phá những uyên ảo trong đó. Sau này (Dân Quốc) có Đàm Tiên Sinh vốn học Phi Tinh Huyền Không nhưng có cơ duyên học được mà tiếp tục xiển dương học phái Đại Huyền Không thành ra Đàm Phái rất thịnh hành. Có quy chuẩn chi tiết ứng dụng rộng rãi trong cả Âm Dương hai Trạch. Sau đây xin đưa một vài ví dụ phân tích về Âm Trạch của Đại Huyền Không:

A. Xuất Thủy Lâm Ngũ Hoàng, Quan Tư Phá Tài

Âm Trạch này ở Tân sơn Ất hướng, thủy xuất Thìn Tỵ, chôn năm 1966, năm 1988 Mậu Thìn bị phạm vào kiện tụng, lao lý phá tài.

Phân tích: (1) Tân sơn là dùng Văn Xương Tinh. Tứ Lục ở Hạ Nguyên là Âm Tinh, cho nên bài nghịch, Ngũ Hoàng ở vào Thủy Khẩu, bời vì lạc vào thủy khẩu mà thành phá tài (Thủy Khẩu Phản Cục). (2) Năm 1988 là Mậu Thìn, Thái Tuế Thìn tại chỗ Tốn Cung Địa Bàn, Thái Tuế lạc vào Phản Cục Thủy Khẩu, cho nên phát sinh Quan Tư Kiện Tụng đẩy nhanh việc phá tài.

B. Ai Tinh Địa Vận Bội Phản, Tất Phát Thiếu Vong Hung Tai
Mộ phần Tuất sơn Thìn hướng, thủy xuất Cấn, táng Vận 6, giao sang vận 7 thì phát sinh ra nhiều người chết trẻ.


Phân tích:
 (1) Tuất sơn là Nhất Bạch. Hạ Nguyên là Âm Tinh nhập giã bày nghịch, Thất Xích Tinh đến Thủy Khẩu. (2) Giao sang Vận 7 Thất Xích là Lệnh Tinh, đặc biệt là Lệnh Tinh liên quan rất lớn đến sức khỏe của con người, Thất Xích Lệnh tinh rơi vào Thủy Khẩu Phản Cục nên càng hung hiểm, xung phá Lệnh Tinh mà phát sinh làm thành Hung Họa.


anlocvuong.com.vn tổng hợp