Vì sao nhà hợp hướng mà vẫn bị hao tài, chết, … (phần 2)

IV. Ảnh hưởng từ sát khí của các con đường

Đường sá có nhiều hình thức ảnh hưởng khác nhau đến dương trạch, dưới đây là các cuộc cát, hung điển hình liên quan đến đường sá (về thủy lộ cũng luận giống vậy).

1.Thương sát

-         Thương sát là lực lượng làm tổn thương người trong bản trạch. Trước nhà có con đường đâm thẳng tới là thương sát. Phạm kỵ điều này là chủ trong nhà ngày càng suy thoái về kinh tế, hay bị thất bại trong kinh doanh, người trong nhà hay bị thương tật…

hophuong

2. Xung sát

-         Con đường đâm thẳng tới phía sau lưng nhà là cuộc Xung bối sát, chủ về bị tiểu nhân quấy nhiễu, làm ăn hay bị người khác lừa đảo, cho dù chủ nhân trong nhà đó có trân thành hay làm tốt đến đâu thì cũng không được cấp trên chiếu cố.

hophuongchetnguoi27

3. Tà thương sát

-         Tà thương sát là có con đường đâm chéo tới nhà, chủ về việc dễ phát sinh những điều ngoài ý muốn làm hao tài phá của. Đâm chéo bên trái tức là phương vị thanh long bị tổn thương, là chủ về đàn ông bị tổn hại. Đâm chéo về bên phải là bên Bạch hổ bị tổn thương, chủ về người phụ nữ bị tổn hại.

hophuongchetnguoi28

4. Tiêm xạ sát

-         Tiêm xạ có nghĩa là mũi nhọn bắn tới, có hai con đường bên phải và bên trái giao nhau thành góc nhọn hình tam giác xung thẳng tới phía trước nhà là phạm kỵ tiêm xạ sát, chủ về vì tiền bạc mà mất đạo nghĩa, tiền tài hao phá, chủ nhân cũng nhiều bệnh tật.

hophuongchetnguoi29

 

5. Tiễn đao sát

-         Tiễn đao sát là do các con đường (hoặc dòng sông, suối, mương) giao nhau hình thành , giống như lưỡi kéo cắt căn nhà. Chủ về hao tài phá tài, tổn hại người trong nhà, tai họa ngoài ý muốn.

hophuongchetnguoi30

Chú ý: Với những trường hợp xung sát trên thì nên dùng 2 tượng ngọc Kỳ lân được khai quang cẩn thận và khối đá phong thủy trấn trước chỗ bị con đường đâm vào để hóa giải xung sát.

6. Cắt cước sát

-         Nhà quá gần xa lộ cao tốc cũng được xếp vào cuộc này, cát cước có nghĩa là cắt chân, nói chung cách cuộc này có tính chất thay đổi bất định. Chủ về việc vận khí của người trong nhà điên đảo, nên tài vận thất thường, tiền bạc khó tích tụ, đến rồi đi không giữ lâu được, ngoài ra còn dễ bị tai tiếng thị phi. Nhà cạnh sông lớn cũng được luận đoán như trên.

hophuongchetnguoi31

7. Liêm đao sát

 

-         Liêm đao là cái hình lưỡi liềm. Phái loan đầu hiện đại cho rằng xa cầu uốn lượn ưỡn bụng hướng về bản trạch giống như chém tới là phạm kỵ Liêm đao sát. Hoặc con đường phía trước uốn vòng cung trước nhà cũng phạm tiểu Liêm đao sát. Nhà phạm Liêm đao sát thì chủ về hao tài, người trong nhà bị tổn thương. 

hophuongchetnguoi32

8. Đao trảm sát

 Đao trảm sát là có con đường giống như 1 thanh đao chém tới bản trạch, sát khí của nó nhẹ hơn so với Liêm đao sát, nhưng phạm vào cấm kỵ này cũng chủ về tổn hại người, gặp nhiều điều ngoài ý muốn, hao tài.

hophuongchetnguoi33

9. Tỉnh tự sát

-         Tỉnh tự sát là Bốn phía nhà đều có đường bao quanh giống như chủ tỉnh (là cái giếng), chủ về trong nhà vận khí điên đảo, tài vận đến rồi lại đi.

hophuongchetnguoi34

10. Hoàn bão thủy

-         Hoàn bão thủy là phía trước nhà có đường hoặc sông nước uốn cong ôm bản trạch, tục gọi là “ngọc đới hoàn yêu” hoặc “bão thân thủy”, chủ về tài vận thuận lợi và dễ tích lũy.

hophuongchetnguoi35

hophuongchetnguoi36

11. Long hổ đâu bão

-         Long hổ đâu bão là hai bên ngôi nhà có hai con đường uốn cong ôm lấy ngôi nhà, chủ về tài vận thuận lợi và dễ tích lũy.

hophuongchetnguo37

 

12. Toàn đường thủy

-         Toàn đường thủy là nơi đường sá tụ hội thành vòng tròn, đây là cách cuộc “minh đường thủy”, tiền bạc vượng cát. Với kiến trúc hiện đại thì đó là những ngã 3, ngã 4 có vòng xuyến.

hophuongchetnguoi38

An Lộc Vượng sẽ cung cấp bài viết tiếp phần 3

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.